بازی زیبای Bee Avenger HD v2.0.0

 

خرس بدجنس کندوی زنبور های عسل را دزدیده است و اکنون زنبور نگهبان برای پس گرفتن کندو به دنبال خرس است. Bee Avenger HD یک بازی زیبا است که در آن شما باید با استفاده از شتاب سنج گوشی خود ، زنبور نگهبان را کنترل کنید و از راهای پر پیچ و خم و موانع بسیار برای رسیدن به خرس برای باز پس گرفتن کندو عبور کنید. بازی دارای مراحل بسیار متنوع و جذاب است.

 

بازی زیبای Bee Avenger HD v2.0.0

 

بازی زیبای Bee Avenger HD v2.0.0