بازی دوست داشتنی Tiny Bee Light v1.25.00

 

بازی زیبای Tiny Bee شباهت بسیاری به بازی معروف و محبوب  Tiny Wings دارد.

در این بازی شما باید به یک زنبور دوست داشتنی کمک کنید  تا بتواند به صورت صحیح در هوا پرواز کرده و با گذشتن از تپها و کوها،عسلها و گردهای گلها را جمع اوری کند!

بازی رفته رفته سرعت گرفته و شما بایدسرعت زنبور را کنترل کنید تا بتوانید عسل های بیشتری جمع کنید و به مراحل بعدی راه پیدا کنید!!

هر چقدر که در بازی جلوتر بروید بازی سریعتر و کار شما سخت تر میشود!!