بازی بسیار جالب کتک کاری با رییس اداره Whack your Boss v1.05

۲۰ روش به قتل رساندن رئیس خود را تجربه کنید!

برنامه‌ای برای افراد (+۱۳).

آیا در مدیریت خشم خود با مشکل مواجه هستید؟ خشم خود را در این برنامه خالی کنید. دیگر نیازی به فرو بردن خشم خود نخواهید داشت!

روش هایی پر از خشونت و خون و در عین حال جذاب و خنده دار!
۱- با مداد از پشت خنجرش کنید!
۲- در کابینت را بر روی سرش ببندید
۳- با قدرت مایک تایسون به مشت خالی به صروتش ضربه بزنید
۴- سر رئیس را به کمد بالای کامپیوترتان بکوبید
۵- چترتان را در قلبش فرو کنید
۶- در آب خفه‌اش کنید
۷- سرش را به جالباسی بکوبید.
و …
* لطفا از انجام این حرکات در محل کار خود خودداری کنید!

بازی بسیار جالب کتک کاری با رییس اداره Whack your Boss v1.05